Stížnost

  • neobdržel(a) jsem odpověď na svůj dotaz do 24 hodin
  • neobdržel(a) jsem zboží v řádném termínu, aniž bych byl(a) předem upozorněn(a)
  • obdržel(a) jsem neúplnou objednávku
  • neobdržel(a) jsem vrácení částky na svůj účet
  • nedodržení dohody/jiných závazků

  • před podáním stížnosti musí mezi námi a Vámi být nějaká jiná komunikace/dohoda/závazek, jestliže jste nás doposud ještě nekontaktovali, využijte našeho kontaktního formuláře


Skutečně podat sťížnost

Sťížnost bude odeslána automaticky více zaměstnancům naší firmy a zároveň se sťížnosti řeší prioritněji.


(do zprávy uveďte KÓD/ID objednávky/přesněji čeho se to týká)